Barnläger 18-20 juni

Det blir lägerdags igen! Detta är ett läger för dig som är 7-10 år. Det blir full fart med lekar, intensivt program, gemenskap och mycket spring i benen. Temat för årets läger är lärjungaskap och robotar.

Om lägret på grund av rådande restriktioner inte kan ordnas som vanligt kan lägret ordnas som ett, eller vid behov, flera dagsläger. Om detta blir aktuellt meddelar vi detta samt ger mer information.

Även vuxna som ämnar delta bör anmäla sig.

Pris: 70€

Sista anmälningsdag 4.6.