Välkommen ut till Humle igen!

Det har blivit dags för årets andra talko på Hummelholmen. Det ordnas 13.6 mellan kl. 9.00 och 17.00 enligt samma koncept som det förra men med lite annat fokus. Den här gången städar och fixar vi inuti byggnaderna, särskilt lägergården, samt tvättar de fönster som inte hanns med senast och målar cafébyggnaden utvändigt. Målningen på gaveln till lägergården ska också målas över i sommar och är vi tillräckligt många hugade målare kanske vi hinner med det på talkot också.

För talkot gäller att:

  • Det är fritt att delta så kort eller lång tid man finner lämplig inom den givna tidsramen.
  • Vi följer direktiven om att hålla avstånd till varandra och hålla god hand- och hosthygien.
  • Ingen servering ordnas, utan var och en tar med egen matsäck. SBFU står dock för kaffe och te och det är möjligt att förvara saker i kylen i caféutrymmet. Man kan även köpa glass genom kortbetalning. 
  • Personer i riskgrupp avråds från att delta. 70-åringar och äldre överväger noggrant sitt deltagande.
  • Ingen som uppvisar förkylningssymptom får delta.
  • Alla som deltar följer de specifika säkerhetsanvisningar som ges på plats av talkoledarna.
  • Man tar med egen utrustning för fönstertvätt och målning.

Vi ses väl på Humle?

/FSB och SBFU

Lämna ett svar