SBFU:s första styrelsemöte 2016

Det krävdes både en och två muggar med kakao och en lunchpaus då SBFU:s delvis nya styrelse sammanträdde för att diskutera det inkommande året. Vi fick besök av Katri Liukko som representerade de finska baptisterna och som kontaktat oss med en förfrågan om att samarbeta. Andan under det långa mötet var mycket positiv och vi diskuterade många aspekter av ungdomsarbetet. Både från finska hållet och från vårt håll har det vuxit fram en känsla  som kan gå under benämningen samhörighet . Båda parterna upplevde att samhörighet och gemenskap över gränser är mycket viktiga oavsett om det är samfundsgränser eller språkliga eller sociala sådana. Vi diskuterade även konkreta förslag till samarbete och konkreta inslag till det samarbete vi kommit överens om. Efter lunchen fortsatte vi med att visionera för framtiden. Vi diskuterade ungdomsförbundets roll i samfundet och att vi inte uppnår vår fulla potential som enbart lägerarrangör. Som ungdom i samfundsfamiljen upplevde vi att vi har en roll som kan ifrågasätta status quo, tänka utanför lådan osv. Vi kom med många idéer för vidareutvecklande av hemsidan, ekumeniskt samarbete, teologiska seminarier och konkreta programpunkter under sommarens läger, och vi insåg att dessa mål inte går att uppfyllas på endast ett år. Med andra ord har vi mycket inspiration, motivation och vision så det räcker och blir till för flera år framöver. Vi skildes åt från mötet i Helsingfors fyllda med en känsla av en ny början. Vi har mycket arbete framför oss med många utmaningar, men det kommer att bli spännande att få se hur Gud kommer att använda SBFU för att Hans rike skall bryta fram ännu mer konkret. Vi är alla en kropp och vi efterlyser enhet. ”Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret.” 1 Joh 2:9

Elias Edström

Lämna ett svar