Om oss

Vad är SBFU?

Förkortningen SBFU står för Svenska Baptisternas i Finlands Ungdomsförbund. Vi är ett kristet ungdomsförbund som står i koppling med Finlandssvenska Baptistmissionen. I vår regi bedrivs olika former av barn- och ungdomsverksamhet i flera baptistförsamlingar runt om de svenskspråkiga delarna av Finland.

Syftet med vår verksamhet är att barn och ungdomar ska lära känna Jesus Kristus personligen och växa i sin kristna tro. Vi tror att Bibeln är Guds ord och relevant för nutidsmänniskan.

Foto: Ville Kavilo

Var finns vi och vad sysslar vi med?

Aktiviteten i ungdomsförbundet sker främst i baptistförsamlingarna på följande orter: Bennäs, Esse, Forsby, Helsingfors, Jakobstad, Larsmo, Munsala, Närpes, Oravais, Petalax, Purmo, Vasa och Vörå. Men under sommaren utgör lägerområdet Hummelholmen i Monäs, Nykarleby också en central plats för vårt arbete.

Majoriteten av de aktiviteter som händer inom ungdomsförbunden är t .ex. söndagsskola, scout, ungdomsgrupper, ungdomscafé, musik, lägerverksamhet och Humlefestivalen. Verksamhetsledaren har sitt Kontor centralt i Vasa tillsammans med Baptistssamfundets föreståndare och redaktionen för tidningen MST.

Vill du komma med i vår verksamhet kan du kolla in den församling som finns närmast dig på www.baptist.fi eller kontakta verksamhetsledaren.

Vad är baptismen?

Foto: Ville KaviloBaptismen fick sin början under reformationen på 1500-talet. Baptisterna betonar det personliga gudsförhållandet, bibelläsning och att kyrkan och staten skall vara skilda från varandra. Inom baptismen menar man att troendedopet är det enda dop som förekommer i Nya testamentet. Genom historien har baptismen ofta engagerat sig i samhällsfrågor och människorättsfrågor och krävt religionsfrihet och frihet för den enskilde att med bibeln som grund utforma sin tro.

Det finns ingen skild baptistisk troslära, däremot finns det vissa gemensamma principer för den baptistiska rörelsen.

  • Baptismen bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare i enlighet med Bibeln.
  • Man betonar religionsfrihet, den fria församlingen, frihet från statlig översyn och en frihet för den enskilde att välja sin tro och välja om denne vill döpa sig och tillhöra en församling eller inte.
  • En personlig tro, personlig bön och bibelläsning är viktigt. Bibeln är enligt baptismen Guds ord och vägledning för livet.

Baptismen har en särskild syn på församlingslivet som följer de normer som förespråkas i Nya Testamentet och baptisterna har därför ingen kyrklig hierarki, utan är en lekmannarörelse.