Nytt barn- och ungdomsutskott!

Ansvaret för baptisternas barn- och ungdomsverksamhet kommer i fortsättningen att ligga på samfundsnivå hos Finlands svenska baptistsamfund. Ungdomsförbundet SBFU kommer att ha paus och istället planeras verksamheten av ett barn- och ungdomsutskott.

I praktiken kommer all verksamhet att fortsätta som tidigare och vi håller tills vidare igång sbfu.fi för information.

Vi vill med denna förändring lyfta upp barnen och ungdomarna som en viktig del av vårt samfund och samtidigt förenkla administrationen så att vi kan koncentrera oss på själva verksamheten!

Lämna ett svar