Kristendomsskola 1 – 7 juli

Är du nyfiken på vad det här med kristen tro handlar om?

Eller kanske du vill växa i den tro du redan har?

Då är Kristendomsskolan för dig! Det första året är ungefär som skriftskolan och handlar om grunderna i kristen tro, men det roliga är att det inte tar slut efter bara ett läger – man får komma flera gånger. Varje årskurs bygger nämligen på den föregående, och till slut kan man komma som hjälpledare också!

KDS är ett ekumeniskt samarbete mellan Finlands Svenska Baptistsamfund och Missionskyrkan i Finland, och därifrån kommer också lägrets ledare och lärare som vill skapa en trygg miljö för dig att ställa de stora frågorna, fördjupa dig i tron, och ta ett steg närmare Jesus.

Vare sig du kommer för första gången, eller återvänder till någon av de senare årskurserna: välkommen med på KDS!

Lägret börjar officiellt 1.7, men det är möjligt att komma redan på söndag kväll.

Håll dig uppdaterad om lägret på KDS Humles facebook-sida/instagram!

Sista anmälningsdag 7.6.2019, via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1-KSELhFSQwXHlP5p7LVc_Yhyoni891lMhhJR5B9U1Vo91w/viewform

Lägerchef: Mikael Kallman, mikael_kallman@hotmail.com

Pris: 180€.