Kontakt

Kontaktuppgifter för SBFU

Postadress:
PB 54
65101 VASA
Fax (06) 346 4510

Besöksadress:
Rådhusgatan 44 i Vasa

Verksamhetskonto:
FI6949700010036851

Verksamhetsledare

Sara Högberg

+358 445931222

verksamhetsledare@sbfu.fi

Ekonomisekreterare
Harriet Sten

harriet.sten@baptist.fi

Ordförande
Sebastian Sundqvist

+358505672124

sebastian.sundqvist93@gmail.com

Styrelsen

  • Sebastian Sundqvist, ordförande
  • Sara Högberg, vice ordförande
  • Gabriella Victorzon, sekreterare
  • Mikael Kallman
  • Cajsa-Stina Ahlskog
  • Ester Lidman
  • Isabella Jansson