Kontakt

Kontaktuppgifter för SBFU

Postadress:
PB 54
65101 VASA
Fax (06) 346 4510

E-post:

info@sbfu.fi

Besöksadress:
Rådhusgatan 44 i Vasa

Verksamhetskonto:
FI6949700010036851

Ekonomisekreterare
Harriet Sten

harriet.sten[at]baptist.fi

Ordförande
Sebastian Sundqvist

+358505672124

sebastian.sundqvist93[at]gmail.com

Styrelsen

  • Sebastian Sundqvist, ordförande
  • Ester Lidman, vice ordförande
  • Maria Pettersson, sekreterare
  • Cajsa-Stina Ahlskog
  • Isabella Jansson
  • Hannes Sjöblom
  • Andrea Höglund