Kontakt

Kontaktuppgifter för SBFU

Postadress:
PB 54
65101 VASA
Fax (06) 346 4510

Besöksadress:
Rådhusgatan 44 i Vasa

Verksamhetskonto:
FI6949700010036851

Verksamhetsledare
Mikael Ahlskog
+358 50 5258321
verksamhetsledare.sbfu@gmail.com

Ekonomisekreterare
Caroline Södergård Hahn

Ordförande
Maria Pettersson
m.pson@yahoo.com
050-4068289

Styrelsen

  • Maria Pettersson, ordförande 2015
  • Jakob Kanckos 2014-2016
  • Amanda Stenmark 2012-2016
  • Peder Sjöberg 2015-2016
  • Michaela Kackur 2014-2016
  • Rebecka Lidman 2014-2016
  • Sebastian Sundqvist 2014-2016